top of page
Search
  • Writer's pictureJocette Lee

Beyond Flavors: All About Baklava


Baklava

The Ottoman Empire (which has included Balkans, Caucasia; Turks, Arabs, Jews, Greeks, Armenians, Bulgarians) is credited with the perfection of baklava. Recipes for the indulgent dessert are found in a famous Ottoman cookbook used at Topkapı Palace in Istanbul. The word "Baklava" comes from Ottoman Turkish origins meaning "to pile." While the sweet treat used to be for the elite, it is now a common dessert served at celebrations or given as a gift when invited over for dinner. To learn more about the history of this delectable treat, visit here.

Baklavacı

Osmanlı İmparatorluğunda ( Balkanlar, Kafkas yöresi, Türkler, Araplar, Yahudiler, Yunanlar, Ermeniler ve Bulgarları kapsar) Baklava'yı mükemmelleştirmesiyle ün salmıştır. Bu tatlının tarifleri İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın mutfaklarındaki ünlü Osmanlı tarif kitaplarında bulunmaktadır. "Baklava" kelimesinin kökeni Osmanlıcadaki "üst üste dizmek" kelimesinden gelmektedir. Bu tatlı ikram eskiden seçkin bir kesme aitken, artık günümüzde kutlamalarda ya da bir akşam yemeği davetine giderken yanımızda bir kutu hediye yaptırdığımız bir lezzettir.

To purchase this image as a postcard or print - contact me directly: jocettemlee@gmail.com

The image above is from a series called Beyond Flavors. ©Jocette Lee and Hasat Günü, 2018-2019. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Jocette Lee and Hasat Günü with appropriate and specific direction to the original content.


bottom of page