top of page
Search
  • Writer's pictureJocette Lee

Beyond Flavors: All About Baharat


Baharatlar

The vast supply of spices available in Turkey originates in its' strategic placement on the Silk Road. In 130 BCE-1453 CE, people transported all kinds of goods, including rice, perfume, tea, paper, silk and spices from China, India and Persia. Istanbul is still known for having one of the largest and most famous spice bazaars (Mısır Çarşısı) which was the last stop on the Silk Road. Piles of colorful spices are beautifully arranged to draw your attention and signs for saffron, sumac, cinnamon, ginger line the corridor. Smaller spice bazaars can be found in every Turkish city and they are a regular part of the Turkish grocery shopping experience. In the image above, you can see piles of spices for sale, as well as a spice packet souvenir often sold at the markets.

Türkçe

Türkiye'deki mevcut çok çeşitli baharatların çoğunun tarihi ülkenin İpek Yolu'ndaki stratejik konumu kadar eskiye uzanır. İÖ 130 -İS 1453 yılları arasında insanlar Çin, Hindistan ve Pers İmparatorluklarından, pirinç, parfüm, çay, kâğıt, ipek ve baharatlar dâhil birçok ürünü bu topraklara getirdiler. İstanbul bugün bile, İpek Yolu'nun son durağı olarak bilinen, en büyük ve tanınmış baharat pazarlarından birisi olan Mısır Çarşısına ev sahipliği yapmaktadır. Rengârenk tepeler halinde sokak boyunca sergilenen safran, sumak ve zencefilden gözlerinizi alamıyorsunuz. Her Türk şehrinde küçük baharat pazarları bulmak mümkündür ve bu yerler Türk pazar alışveriş kültürünün değişmez bir parçası haline gelmiştir.

To purchase this image as a postcard or print - contact me directly: jocettemlee@gmail.com

The image above is from a series called Beyond Flavors. ©Jocette Lee and Hasat Günü, 2018-2019. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Jocette Lee and Hasat Günü with appropriate and specific direction to the original content.


bottom of page